تاریخچه


وقف از جمله موضوعات بین رشته ایی است که به رغم ظرفیت وسیع آن کمتر مورد تحقیق پژوهشگران قرار گرفته است. درواقع باید گفت به جز اندک تحقیقاتی در بعد فقهی آن در دیگر ابعاد هم چون ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناسی، روانشناسی و غیره تحقیقات جامع علمی صورت نگرفته است.
بدون شک اگر نگرش جامعی در خصوص وقف به‌وجود آید و این سنت نبوی همگام با تحولات دنیای مدرن مورد بهره‌برداری قرار گیرد می­‌تواند نقش شگرفی در جامعه بوجود آورد. همان گونه که در کشورهای دیگر نهادهای مشابه وقف کارکردهای فراوانی در اموری چون: آموزش عالی، سلامت و خیریه بر عهده دارد.
مرکز تحقیقات و توسعه وقف دانشگاه شهید بهشتی نخستین و در حال حاضر تنها مرکز تحقیقاتی دانشگاهی است که در صدد است به طور تخصصی بر روی این موضوع متمرکز گردد. این مرکز از سویی بر تحقیق در ابعاد مختلف حوزه وقف و از سوی دیگر به‌توسعه آن می‌اندیشد و در این راه از پیشنهادات تمام کسانی که مایل به تحقیق و توسعه وقف هستند استقبال می‌نماید. امید است حضور و اظهار نظر شما صاحب نظران و علاقه‌مندان دانشگاهی و غیر دانشگاهی در مراحل آغازین راه همکاران شما را در مرکز به ادامه راه دلگرم‌تر کند.

مديريت مرکز تحقيقات وقف

​این مرکز، با توجه به رویکرد میان‌رشته‌ای و کاربردی که در پیش گرفته، با تغییر در وضعیت قبلی اقدام به ایجاد چهار گروه مطالعاتی کرده است که ابعاد مختلف حوزه موضوعی وقف را از طریق انجام تحقیقات موردی، برگزاری نشست‌های تخصصی، شرکت در همایش‌های علمی، حمایت از رساله‌های پژوهشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، شناسایی و انجام پژوهش‌های مورد نیاز سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی در حوزه وقف و امور خیریه، شناسایی و حمایت از محققین حوزه وقف، حمایت از چاپ آثار علمی ارزنده در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و دیگر فعالیت‌های علمی تحت پوشش قرار دهد.

هر گروه تحت مسئولیت یکی از استادان برجسته این حوزه فعالیت می کند و حداقل پنج عضو دارد در عین حال که می‌تواند در صورت لزوم و بعد از بررسی صلاحیت علمی، محققان دیگر مراکز علمی در سطح دکتری و کارشناسی ارشد را به عنوان هیات علمی وابسته و پاره وقت به عضویت مرکز درآورد.
 
گروه‌های چهارگانه مرکز تحقیقات وقف بدین شرح است:

گروه‌های پژوهشی

​این مرکز، با توجه به رویکرد میان‌رشته‌ای و کاربردی که در پیش گرفته، با تغییر در وضعیت قبلی اقدام به ایجاد چهار گروه مطالعاتی کرده است که ابعاد مختلف حوزه موضوعی وقف را از طریق انجام تحقیقات موردی، برگزاری نشست‌های تخصصی، شرکت در همایش‌های علمی، حمایت از رساله‌های پژوهشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، شناسایی و انجام پژوهش‌های مورد نیاز سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در حوزه وقف و امور خیریه، شناسایی و حمایت از محققین حوزه وقف، حمایت از چاپ آثار علمی ارزنده در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و دیگر فعالیت‌های علمی تحت پوشش قرار دهد.

هر گروه تحت مسئولیت یکی از استادان برجسته این حوزه فعالیت می کند و حداقل پنج عضو دارد در عین حال که می‌تواند در صورت لزوم و بعد از بررسی صلاحیت علمی، محققان دیگر مراکز علمی در سطح دکتری و کارشناسی ارشد را به عنوان هیات علمی وابسته و پاره وقت به عضویت مرکز درآورد.
 
گروه‌های چهارگانه مرکز تحقیقات وقف بدین شرح است:
  • گروه مطالعات فقهی-حقوقی به مدیریت دکتر محقق داماد
  • گروه مطالعات فرهنگی-تمدنی به مدیریت دکتر عباس احمدوند
  • گروه مطالعات اجتماعی-اقتصادی به مدیریت دکتر شریف زادگان
  • گروه مطالعات وقف در جهان اسلام به مدیریت دکتر صیامیان
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید